פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה בישראל פתיחת עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס. ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית, ומס הכנסה המוטל עליו מחושב על פי אותן מדרגות מס המוטל על שכיר, אך בניגוד לשכיר – עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות. לצורך פתיחת עסק מורשה יש לבצע פתיחת תיק […]

פתיחת עוסק מורשה Read More »