כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

מחלקת מיסוי

רואה חשבון לעסק

יתרות חובה לבעל מניות ומשיכות בעלים

יתרות חובה לבעל מניות ומשיכות בעלים בעלי מניות (בעלי 10% ויותר מהון המניות), רשאים למשוך כספים מעבר לסכום הנטו של משכורתיהם בחברה. משיכות אלה חייבות במס, בין אם במס על דיבידנד או כמס ממשכורת. עד 2016, בעלי מניות היו יכולים למשוך כספים ולהתייחס אליהם כאל הלוואה, ובהמשך להגיע להסכם עם הרשויות במידה ונעשתה ביקורת שומות […]

יתרות חובה לבעל מניות ומשיכות בעלים Read More »

רואה חשבון לעסק

ביקורת ניכויים

יצוג לקוחות מול ביקורת ניכויים ביקורת ניכויים היא ביקורת הנערכת אצל מעסיקים כל תקופה שבין 3-5 לשנים. הביקורת נערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי ומתואמת מראש. בביקורת יבדקו נושאים הקשורים לשכר העובדים ולהנהלת החשבונות של העסק ולשם כך על בעל העסק להכין מסמכים מראש. אל הביקורת מגיעים המבקרים, במקרים רבים, עם בסיס נתונים אשר מאפשר

ביקורת ניכויים Read More »

הכנסות מהשכרת דירה בחו"ל -גילוי מרצון

הכנסות מהשכרת דירה בחו"ל – חייב במס בישראל מחזיקים בנכסים מעבר לים? זה הזמן לדעת הכול על "מיסוי פרסונאלי" במסגרתו תהיו מחויבים במס בישראל בגין הכנסות מהשכרת נכסים בחו"ל. בשנים האחרונות, יותר ויותר משקיעי נדל"ן ישראליים, משקיעים את כספיהם ברכישת נכסים מעבר לים, כאשר כל סוגי השקעות הנדל"ן בחו"ל, נועדו לצרכי ייצור הכנסה פסיבית הן

הכנסות מהשכרת דירה בחו"ל -גילוי מרצון Read More »

החזקת חשבון בנק בחו"ל-גילוי מרצון

מחזיקים בחשבון בנק מעבר לים? זה הזמן לדעת הכול על נוהל גילוי מרצון המונהג על ידי רשות המיסים על פי פקודת מס הכנסה המונהגת בישראל, כל תושב ישראלי מחויב בדיווח לרשויות המס בגין כלל הכנסותיו, נכסיו והחזקותיו בארץ ובחו"ל, לרבות, דיווח בגין אחזקת חשבון בנק בחו"ל. על פי סעיפי הפקודה, אי דיווח על הכנסות והחזקות

החזקת חשבון בנק בחו"ל-גילוי מרצון Read More »

הליך גילוי מרצון

גילוי מרצון מדינת ישראל חתומה על אמנות למניעת כפל מס וכן על הסכמים לחילופי מידע. במסגרת הסכמים אלה זורם לישראל מידע רב על ישראלים אשר מחזיקים בהון מעבר לים. במסגרת הון זה, קיים הון שחור – במזומנים, בחשבונות בבנקים בארץ ובחו"ל, בנכסים ובאופנים שונים. על ‏רקע ‏הגברת ‏המאבק ‏בהון ‏השחור ‏ומאמצי ‏רשות ‏המסים ‏לחשוף ‏את

הליך גילוי מרצון Read More »

חוק עידוד השקעות הון נדל"ן

חוק עידוד השקעות הון בנדל"ן להשכרה הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט – 1959 עוסק בהטבות מס לגבי בניינים להשכרה ומטרתו לעודד השקעה בבנייה להשכרה לשם הגדלת היצע הדירות המיועדות להשכרה. על פיו יוכלו בעלי בניין להשכרה למגורים לקבל הטבות מס ברכישה, בהרחבה או בבנייה של נכס המיועד להשכרה למגורים. הקריטריונים שיש לעמוד בהם:

חוק עידוד השקעות הון נדל"ן Read More »

חוק עידוד השקעות הון

מה הוא חוק עידוד השקעות הון? חוק עידוד השקעות הון תשי"ט, 1959 נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח וזאת לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים הבינלאומיים ולייצר תשתית למקומות עבודה חדשים. המחוקק מעודד השקעות באמצעות מתן

חוק עידוד השקעות הון Read More »

ביקורת חשבונות

טיפול בדיונים מול רשויות המס מול רשויות המס עלולות להתעורר מחלוקות שונות, בנושאים כלכליים או פליליים, עבור אזרחים מן השורה ובעלי עסקים. רשויות המס אינן גוף שיש להתעלם ממנו. הבעיה תמיד תחמיר במקרים שלא תטופל או תטופל באופן חלקי. כיום, לפקידי המס יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים והם יכולים לקבל תמונה מפורטת של המצב שלכם. לכן,

ביקורת חשבונות Read More »

יצוג בביקורת ברשויות המס

מהו ייצוג בביקורת מול רשויות המס? ייצוג מול רשויות המס הוא שירות בו מומחה מייצג אדם או עסק אל מול הרשויות המס כאשר מבוצעת בדיקה. המייצג מפתח אסטרטגיה המשמשת להגנתו של משלם המס. בין היתר, המייצג מסייע בהכנת כל המסמכים הדרושים ונוכח בכל הפגישות. בנוסף, המייצג מנהל את כל התכתובות בשמו של האדם או העסק

יצוג בביקורת ברשויות המס Read More »