כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

נקודת האיזון

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

נקודת האיזון

הנקודה החשובה ביותר בעסק בה אתה מתחיל להרוויח, היא נקודת האיזון .

נקודת האיזון מראה באיזה היקף של מכירות, העסק מכסה את ההוצאות הקבועות והמשתנות שלו, ומתחיל להרוויח. .

בכדי למצוא את הנקודה החשובה הזו עליך להכיר שלושה מושגים נוספים:

הוצאה קבועה – הוצאה שבכל מקרה תצטרך להוציאה ללא שום קשר אם העסק הרוויח או הפסיד. לדוגמא : ארנונה,טלפון,חשמל, .ד"שכ
הוצאה משתנה – הוצאה הנוצרת בייצור הכנסה באופן ישיר ונקבעת על פי היקף המכירות של עסק .לדוגמא : חומרי עבודה, עמלות סוכנים, שכר עובדי יצור וכו . '
רווח גולמי – ההפרש בין מחיר המכירה של המוצר לבין עלותו.
מקובל לנקוב בו באחוזים

1. אופן החישוב הרווח הגולמי : הכנסות – הוצאות משתנות = רווח גולמי
2. היקף המכירות הדרוש לכיסוי הוצאות העסק :
הוצאות קבועות/ % רווח גולמי = נקודת האיזון .

דוגמא מספרית:

רווח גולמי מעורך בעסק יצרני %40
עלות כל מכירה הינה %60 = הוצאות משתנות
סה"כ הוצאות קבועות 10,000 ש "ח לחודש
25,000=10,000/0.4 =האיזון נקודת

כלומר אם העסק ימכור 25,000 ₪ בחודש, יוכל העסק לכסות את כל הוצאותיו הקבועות.
אם נחלק את נקודת האיזון במספר ימי העבודה בחודש, נוכל לדעת ולהעריך מה מצבו של העסק בכל זמן נתון.

מידע מקצועי נוסף