כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

הקמת חברה

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

* עם השארת הפרטים הנכם מאשרים דיוור ופניות מטעם החברה

הקמת חברה בישראל

חברה היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית, המאגד אנשים למען מטרה משותפת.
תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה.
החברה היא ישות הקיימת בחוקי המדינה והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים.
ההבדל המרכזי בין חברה לעוסק מורשה הוא שהחברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, מחזיקי המניות, ומשום כך במידה וחברה נקלעת לחובות והפסדים בעלי המניות לא יחויבו להחזרת החובות מכיסם הפרטי.
הבדל משמעותי נוסף הוא בצורך שיש לרשום חברה, בעת הקמתה, אצל רשם החברות.
הבדל נוסף הוא במס החל על החברה. חברות משלמות מס חברות בגובה 23% (נכון לשנת 2018) על הרווחים שלהן.
בישראל הסוג הנפוץ של החברות שנפתחות הוא חברות מוגבלות במניות, או בשמן הנפוץ יותר "חברה בע"מ".

שלבים בהקמת ופתיחת חברה:

שלב ראשון

 החלטה על סוג החברה שמקימים, בחירת שם, ניסוח תקנון, מינוי אדם פרטי אחד לפחות לדירקטור, רישום אצל רשם החברות.

שלב שני

רישום ופתיחת התיק אצל רשויות המס: מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

שלב שלישי

 הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס השונות ודוח לרשם החברות.

המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת התיק ברשויות המס:

  • תעודת התאגדות מרשם החברות.
  • טופס רישום מלא וחתום.
  • תקנון חברה כפי שאושר ע"י רשם החברות.
  • פרוטוקול מינוי מנהלים, פרטים אישיים (שם, ת.ז, כתובת).
  • אישור זכויות חתימה.
  • צילום ת.ז. של מנהלי החברה.
  • אישור ניהול חשבון בנק ע"ש החברה או צילום שיק מבוטל.
  • חותמת חברה.
  • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
  • ייפוי כוח חתום.