כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

הצהרות הון

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

* עם השארת הפרטים הנכם מאשרים דיוור ופניות מטעם החברה

הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל על הנכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים.
הצהרת הן יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המיסים, ובדרך כלל נדרש להגישה מי שחייב בהגשת דוח שנתי על הכנסות.
לאחר הגשת הצהרת הון אחת, יידרש הנישום להגיש הצהרה נוספת אחת לכמה שנים.
הצהרת ההון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בבדיקת דיווחי הנישום.
הבדיקה נעשית על ידי השוואה בין שתי הצהרות הון שהוגשו ומטרתה לבדוק האם הונו של הנישום גדל בהתאם להכנסותיו המדווחות או שהפער בין שתי הצהרות ההון אינו סביר.
כמו כן, באמצעות הצהרת הון יכול פקיד השומה לבדוק מקורות הכנסה נוספים של הנישום.
מכאן חשיבותה הרבה של הצהרת ההון והכנתה הנכונה.
לשם הגשת הצהרת הון נדרשים המסמכים הבאים:
בנקים – אישורי יתרה מכל הבנקים הקיימים ליום הצהרת ההון הכוללים: חשבונות עו"ש פרטי ועסקי; תוכניות חסכון; קופות גמל; הלוואות; ניירות ערך.
חברות ביטוח – אישורי יתרה בגין סכומי החיסכון בכל פוליסות הביטוח הקיימות
נכסים – חוזה רכישה הכולל עלות ומועדי התשלומים.

  • לגבי דירות מגורים, מגרשים מלבד הנ"ל יש לצרף גם מסמכים תומכים בעלויות נלוות כגון מס רכישה, שכ"ט עו"ד, עמלת תיווך, שיפוץ וכדומה.
    במידה ונלקחה משכנתא – אישור בנק על יתרת קרן המשכנתא.
  • לגבי רכב צילום רישיון רכב ועלותו המקורית.

תגמולים – אישורי יתרה או מצב חשבון בגין כל קופות הגמל הקיימים ע"ש בני הזוג וילדים עד גיל 18 בסכומי קרן.
ריהוט וציוד פרטי – תכולת בית הכוללת רשימת ריהוט, מכשירי חשמל ודברי ערך לרבות תאריך הרכישה ומחיר העלות.
תכשיטים – רשימת תכשיטים לרבות תאריכי רכישה ומחיר העלות.
ביטוח דירה – פוליסת ביטוח דירה אחרונה שהייתה בתוקף.
חובות והתחייבות אחרות – מסמכים המעידים על חובות והתחייבויות פרטיות.
נכסים אחרים – פרטים ואסמכתאות בגין נכסים נוספים.