fbpx

פתיחת עוסק מורשה

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

פתיחת עוסק מורשה בישראל

עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס. ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית, ומס הכנסה המוטל עליו מחושב על פי אותן מדרגות מס המוטל על שכיר, אך בניגוד לשכיר – עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות.
לצורך פתיחת עוסק מורשה יש לבצע פתיחת תיק בשלושת רשויות המס: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
לצורך כך נדרשים המסמכים הבאים:

1. צילום ת.ז והספח.
2. חוזה שכירות של המקום שממנו ינוהל העסק.
במידה ואין מדובר בשכירות אלא בבעלות מספיק ספח תעודת הזיהוי העדכני וכתובת העסק צריכה להתאים לכתובת המופיעה בת.ז.
3. אישור ניהול חשבון בנק על שם העוסק או שיק מבוטל.
4. ייפוי כוח חתום.