כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

חוק עידוד השקעות הון

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

מה הוא חוק עידוד השקעות הון?

חוק עידוד השקעות הון תשי"ט, 1959 נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח וזאת לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים הבינלאומיים ולייצר תשתית למקומות עבודה חדשים.
המחוקק מעודד השקעות באמצעות מתן מענקים בגין השקעה מאושרת וכן באמצעות מתן הטבות מס. ההטבות ניתנות למפעלי תעשייה, בתי מלון ובניינים להשכרה.
כדי שחברה תהיה זכאית לזכות בהטבה עליה להיות מוגדרת כ"חברה מועדפת", כמשמעה בחוק עידוד השקעות הון.

הקריטריונים הינם:

  • קיומו של מפעל תעשייתי.
  • היקף יצוא בגובה 25% ממכירותיה השוטפות.
  • עיקר פעילות החברה בשנת המס היא פעילות ייצורית בישראל (לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח)
  • הכנסה מועדפת – רק היא תזכה להטבות המס הקבועות בחוק.
  • השליטה והניהול על עסקי החברה הינה בישראל.

למשרדנו ידע וניסיון רב בתחום המיסוי ויכולת ללוות את לקוחותינו לשם הגשת הבקשה וכן מעקב שוטף לאחר קבלת האישור והגשת הדיווחים. משרדנו מתנהל בשמו של הלקוח מול רשויות המס. עבודתנו מתבצעת במקצועיות וביצירתיות תוך שימת דגש על טובתו של הלקוח על מנת ליצר תכנון מס ההולם את צרכיו ואופטימאלי עבורו.