כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

חוק עידוד השקעות הון נדל"ן

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

חוק עידוד השקעות הון בנדל"ן להשכרה

הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט – 1959 עוסק בהטבות מס לגבי בניינים להשכרה ומטרתו לעודד השקעה בבנייה להשכרה לשם הגדלת היצע הדירות המיועדות להשכרה. על פיו יוכלו בעלי בניין להשכרה למגורים לקבל הטבות מס ברכישה, בהרחבה או בבנייה של נכס המיועד להשכרה למגורים.

הקריטריונים שיש לעמוד בהם:

1. מגיש הבקשה הוא בעל זכויות בקרקע עליה יוקם או יורחב הנכס שהוא בניין להשכרה למגורים.
2. מגיש הבקשה יגיש למנהלת הרשות להשקעות תכנית המכילה תיאור מפורט של הפעולה שיש בדעתו לבצע וזאת טרם "סיום הבנייה".
3. במועד הגשת הבקשה לא הושכרו או נמכרו הדירות נושא הבקשה.
4. מחצית מהבניין הנבנה מיועד להשכרה למגורים.
5. הדירות להשכרה מושכרות במשך 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים הראשונות לתום הבניה.
6. דמי השכירות שייגבו יעמדו במגבלות הקבועות בנוהל.

זכאים העומדים בתנאים המופיעים בנוהל יכולים לזכות בהטבות המס הבאות:

1. פחת מואץ בגובה 20% לשנה.
2. הטבות בשיעורי המס על הכנסתם הריאלית או על מס השבח הריאלי ממכירה או מהשכרה: לחברה מס בגובה 11% וליחיד מס בגובה 20%.

על מנת לקבל ההטבה ולזכות בכתב האישור יש להגיש טפסים מתאימים ולצרף אליהם: היתר בניה חתום, נסח רישום מלשכת המקרקעין, אישור על ייעוד הקרקע שמיועדת למגורים, אישור עורכי דין באשר לזכויותיהם של המבקשים בנכס, דף חתימות על הבקשה להיתר, הסכמה לבדיקת מרשם פלילי , תצהיר קיום חוקי סביבה, תצהיר בדבר אי-השכרת או מכירת דירות, שלגביהן מוגשת הבקשה, טרם הגשתה ובמקרה של חלק מבנין – תצהיר עמידה בסעיף 53 לחוק עידוד השקעות.
לאחר קבלת כתב האישור קיימת חובת דיווח .

למשרדנו ידע וניסיון רב בתחום המיסוי ויכולת ללוות את לקוחותינו לשם הגשת הבקשה וכן מעקב שוטף לאחר קבלת האישור והגשת הדיווחים. משרדנו מתנהל בשמו של הלקוח מול רשויות המס. עבודתנו מתבצעת במקצועיות וביצירתיות תוך שימת דגש על טובתו של הלקוח על מנת ליצר תכנון מס ההולם את צרכיו ואופטימאלי עבורו.