כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

יצוג בביקורת ברשויות המס

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

מהו ייצוג בביקורת מול רשויות המס?

ייצוג מול רשויות המס הוא שירות בו מומחה מייצג אדם או עסק אל מול הרשויות המס כאשר מבוצעת בדיקה.

המייצג מפתח אסטרטגיה המשמשת להגנתו של משלם המס. בין היתר, המייצג מסייע בהכנת כל המסמכים הדרושים ונוכח בכל הפגישות. בנוסף, המייצג מנהל את כל התכתובות בשמו של האדם או העסק הנבדק.

ביקורת פתע בבתי עסק

רשויות המס רשאיות לבצע ביקורי פתע כדי לוודא שהעסק מדווח ומנוהל כראוי מבחינה פיננסית. לבעל העסק אין אפשרות לסרב לבדיקה, אשר בה יבדקו ספרי החשבונות, ייספרו המזומנים בקופה, יבחנו חשבוניות וקבלות באופן מדגמי וכל דבר אשר יכול להעיד על ההתנהלות הפיננסית של העסק, כאשר למבצעי הביקורת מטעם רשויות המס יש אינטרס מובהק לאתר דיווח וניהול לא תקין של הספרים. לכן, הכנה מראש לביקורת פתע היא הכרחית. כאשר בעל העסק דואג לניהול תקין של הספרים ומבין מראש מה החורים האפשריים אשר ינוצלו על ידי רשויות המיסים, הוא יוכל להתנהל בחכמה מול כל ביקורת פתע. בסוף הביקורת, יידרש בעל העסק או המוסמך מטעמו לחתום על תצהיר סיום ביקורת הכולל את כל הליקויים שהתגלו במהלכה. לאחר מכן, ייתכן כי בעל העסק יזומן לדיון או שימוע ויידרש לספק הסברים לליקויים שנתגלו בביקורת.

אם העסק שלכם מצוי בהליך ביקורת או שומה מטעם מפקח מס הכנסה

מפקח המס רשאי לבחון את העסק שלכם, כולל את הדיווחים השנתיים והחודשיים, ולוודא שהפעילות העסקית והרווחית שלו שקופה לרשויות המס. בזמן שהעסק שלכם נמצא תחת ביקורת, מפקח המס יבקש מכם נתונים ומסמכים הכוללים דוחות, ספרי חשבונות, וכל דבר המעיד על ההתנהלות הכלכלית והרווחיות המדווחת של העסק. בסיום הביקורת, המפקח יכול להוציא לעסק דרישת תשלום אשר יש אפשרות לשלמה או לחלוק עליה בדרך הנקראת הליך השגה שומתי, או ״השגה״.

ייצוג בהליך ההשגה השומתי

בזמן ההליך, יתקיימו דיונים עם רשות המס, שבסופם ייקבע הסכום שעל בעל העסק לשלם לרשות. במהלך התהליך הזה, המפקח מחליט אם לקבל את טענות בעל העסק. ייצוג בתהליך זה משמעותי ויכול לקבוע את עתידו של העסק. ייצוג בהליך זה משמעותו, הגשה נכונה של מסמכים, טעינת טענות אשר ניתן לגבותן ויכולת לנהל משא ומתן מול המפקח.

משרדינו מייצג עסקים מול רשיות המס ובעל נסיון רב בתחום .

נמצא בהליך ביקורת – צור קשר עוד היום וניתן לך חוות דעת על ההליך.