כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

הערכת שווי

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת ניתוח פיננסי מקיף לעסק:

הערכת שווי

תחשיבי הערכת שווי חברות ועסקים וניתוחי דוחות כספיים מבוססים על ביצועי החברה ותוצאות פעילותה בעבר. מביצועים אלה נגזרות הנחות, המהוות את הבסיס לביצוע תחזית עתידית לתוצאות החברה ותחשיב הערכת השווי. במסגרת זו נאסף מידע רב על החברה (חוזקות וחולשות), ביצועיה, נתונים על הסביבה העסקית, תנאי השוק והענף בו היא פועלת.

קיימים מספר שימושים וצרכים נפוצים להערכת שווי חברות וניתוח דוחות כספיים:

• מיזוגים ורכישות
• הסדרי חוב
• קבלת החלטות לכדאיות השקעה
• חוות דעת כלכליות
• הערכות שווי לצרכים דיווח חשבונאי (אופציות לעובדים, ירידת ערך מוניטין, הקצאת עלות רכישה)
• ניתוחים כלכלים כלליים
• צרכי מס
• הליכים משפטיים
• צרכים פנימיים של החברה

הערכת השווי איננה מדע מדויק אלא כשמה כן היא, הערכה, אומדן. במרבית המקרים קיימת מתודולוגיה ברורה בנוגע לשיטת המידול הנדרשת לצורך התחשיב.
קיימות מספר שיטות שונות לביצוע הערכת שווי חברה ויש צורך להתאים את שיטת החישוב
למקרה ולמטרה לשמה היא נדרשת ולמידע הזמין לצורך החישוב.

השיטות הקיימות:

1. שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV) – בשיטה זו, מעריכים את שווי החברה תחת הנחת פירוק. במצב של פירוק, החברה מוכרת כל אחד מנכסיה בנפרד, לאחר מכאן היא פורעת את ההתחייבויות שלה, והיתרה, במידה וקיימת, שייכת לבעלי המניות והיא מייצגת את שווי החברה.
2. שיטת היוון תזרימי מזומנים (DCF) – השיטה הבסיסית והפופולארית ביותר לחישוב שווי של חברה. בשיטה זו מעריכים את שווי החברה באמצעות היוון תזרימי המזומנים שהיא מפיקה, תחת ההנחה שהעסק ימשיך להתקיים עד אינסוף. לכן בד"כ שיטת השווי הנכסי הנקי משמשת לקביעת הרף התחתון לשווי החברה.
3. שימוש במכפילים (שיטת המכפיל) – בשיטת המכפיל מחשבים את שווי החברה בהתבסס על השווי הידוע של חברות אחרות. הרעיון בשיטת המכפיל הוא לחשב מכפיל עבור חברות ששוויין הידוע, ולהפעיל את המכפיל על חברה ששווייה אינו ידוע. לדוגמא – מכפיל מכירות, מכפיל רווח נקי, מכפיל הון עצמי וכדומה.
4. שיטת ההשוואה לעסקאות דומות.

משרדנו עוסק שנים רבות בתחום הערכות שווי וניתוח דוחות כספיים למגוון מטרות, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. משרדנו פועל תחת תנאים אובייקטיביים, תוך שמירה על גמישות מחשבתית, ראייה ביקורתית ויכולת שיפוט ומעסיק את טובי המומחים בתחום.