כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

הליך גילוי מרצון

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

גילוי מרצון

מדינת ישראל חתומה על אמנות למניעת כפל מס וכן על הסכמים לחילופי מידע. במסגרת הסכמים אלה זורם לישראל מידע רב על ישראלים אשר מחזיקים בהון מעבר לים. במסגרת הון זה, קיים הון שחור – במזומנים, בחשבונות בבנקים בארץ ובחו"ל, בנכסים ובאופנים שונים.
על ‏רקע ‏הגברת ‏המאבק ‏בהון ‏השחור ‏ומאמצי ‏רשות ‏המסים ‏לחשוף ‏את ‏ההון ‏הלא ‏מדווח‏ בישראל ובחו"ל‏ של‏ ישראלים‏ ועל ‏רקע ‏המגמות‏ העולמיות ‏בנושא,‏ פרסמה רשות ‏המסים נוהל גילוי ‏מרצון.
מטרתו ‏של ‏הנוהל ‏החדש ‏לעודד ‏ישראלים ‏שעברו על ‏החוק ‏ולא ‏דיווחו ‏כנדרש ‏על ‏כלל‏ הכנסותיהם ‏והונם ‏לבצע ‏הליך ‏של ‏"גילוי ‏מרצון", ‏לשלם את ‏המסים ‏כדין ‏ובכך ‏להימנע‏ מהליכים ‏פליליים.‏ הליך זה הכניס ועתיד להכניס למעגל המדווחים ישראלים רבים ולהעשיר את קופת המדינה. אך בראש ובראשונה יאפשר מתן חסינות לאדם מפני העמדה לדין פלילי.

קיימים שלושה מסלולי דיווח:

1. מסלול רגיל – הגשת בקשה מזוהה לגילוי מרצון.
2. מסלול אנונימי – הגשת בקשה אנונימית לבירור ‏חבות‏ המס ‏מול‏ פקיד‏ השומה. הנישום חושף את זהותו רק לאחר הגעתו להסכם עם פקיד השומה.
3. מסלול מקוצר – הגשת בקשה עם ‏סכומי הון נמוכים יחסית. מטרתו לחסוך בהליכי הבירוקרטיה.

למשרדנו היכולת להגיש את הבקשה בשם לקוחותינו, להתנהל בשמו מול רשויות המס, לצמצם עד כדי ניטרול החשיפה הפלילית. עבודתנו מתבצעת במקצועיות ובדיסקרטיות מירבית תוך שימת דגש על טובתו וביטחונו של הלקוח.