כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

החזקת חשבון בנק בחו"ל-גילוי מרצון

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

מחזיקים בחשבון בנק מעבר לים? זה הזמן לדעת הכול על נוהל גילוי מרצון המונהג על ידי רשות המיסים

על פי פקודת מס הכנסה המונהגת בישראל, כל תושב ישראלי מחויב בדיווח לרשויות המס בגין כלל הכנסותיו, נכסיו והחזקותיו בארץ ובחו"ל, לרבות, דיווח בגין אחזקת חשבון בנק בחו"ל. על פי סעיפי הפקודה, אי דיווח על הכנסות והחזקות חשבונות בנק ו/או נכסים בחו"ל, עלול להוביל לנקיטת הליכים פליליים. על מנת להימנע מנקיטת הליכים פליליים בגין אי דיווח, רשות המיסים פרסמה בסוף שנת 2017 נוהל חדש- הוראת שעה המכונה נוהל גילוי מרצון ובמסגרתו עומדת לרשות כלל הישראלים האפשרות להגשת הצהרה על ההון הלא מדווח העומד לרשותם בין בישראל ובין בחו"ל.

הליך גילוי מרצון (על פי תנאיו), מבטיח חסינות מפני העמדה לדין פלילי בגין עבירות מס, כאשר הנוהל אינו חל על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית. כמו כן, חשוב לציין שנוהל גילוי מרצון אינו כולל הקלות במס, ולכן, המצהיר מחויב בתשלום מס מלא על הכנסותיו והחזקותיו הבלתי מדווחות.

תנאי ומסלולי ההליך גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון חייב להתנהל בהתאם לתנאים המקדימים אותם קבעה רשות המיסים, כאשר למצהיר עומדים מספר מסלולי גילוי מרצון. התנאים לקיומו של נוהל גילוי מרצון כוללים: הליך הנוהל ייעשה בתום לב, במועד הפנייה אין לרשות המיסים כל מידע הקשור לגילוי מרצון ואף לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש. חשוב לציין שבמידה וקיים מידע בידי רשות המיסים, היא תהא ראשית שלא לאשר את הבקשה ולפעול כנגד המבקש בכל האמצעים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, רשות המיסים מתחשבת במקרים חריגים של נסיבות אישיות והיא רשאית לאשר את בקשת המצהיר גם במקרים בהם לא מתקיימים תנאי הנוהל.

לרשות המצהירים עומדים מספר מסלולי גילוי מרצון: מסלול רגיל במסגרתו המצהיר מדווח על הכנסותיו באופן מזוהה, מסלול אנונימי במסגרתו ניתן לקיים בירור בנוגע לחבות המס הנדרשת עוד טרם חשיפת שמו של המבקש, מסלול מקוצר במסגרתם נוהל הגילוי מרצון מתקיים לגבי היקפי הון נמוכים יחסית – עד 2 מיליון שקל.

למשרדנו היכולת להגיש את הבקשה בשם לקוחותינו, להתנהל בשמו מול רשויות המס, לצמצם עד כדי ניטרול החשיפה הפלילית. עבודתנו מתבצעת במקצועיות ובדיסקרטיות מירבית תוך שימת דגש על טובתו וביטחונו של הלקוח.