כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

ביקורת דוחות כספיים לחברות

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

* עם השארת הפרטים הנכם מאשרים דיוור ופניות מטעם החברה

ביקורת דוחות כספיים לחברות

חברות בע״מ, עמותות ואגודות שיתופיות בישראל, מחויבות על פי חוק לספק דוחות כספיים לביקורת של רואה חשבון מבקר חיצוני. הדוחות המועמדים לביקורת משמשים לא רק לבחינה של אמיתות הנתונים החשבוניים המוצגים ומנוהלים על ידי מנהלי החשבונות של החברה, אלא גם עבור צד שלישי, ביניהם בנקים, משקיעים, ספקים וכו׳, אשר נשענים על נתוני הדוח של המבקר. כמו כן, משמש הדוח גם את החברה, העמותה או האגודה עצמה בהפקת לקחים לגבי יעילות התאגיד על מנת שתתאפשר הפקת לקחים, מדידת תוצאות והשוואתן לשנים קודמות וגילוי ליקויים במידה וקיימים.

ביקורת המבקר: מתי, איך ושלבי ההכנה

התקופה בה תמיד תתרחש ביקורת המבקר היא בסמוך לתום תקופת הדיווח הכספי, ברוב המקרים, כל שנה.

שלבי הביקורת הן כדלהלן:

בשלב הראשון, על המבקר ללמוד את החברה, העמותה או האגודה אשר תבוקר.
בין היתר, המבקר לומד את הגורמים אשר מהווים גופים מפקחים על החברה, יעדיה והאופן בו מאורגנת בה הבקרה הפנימית, האסטרטגיות הניהוליות שלו והאופן בו היא מנהלת סיכונים, כדי שיוכל לזהות טעויות פוטנציאליות ודיווח לא תקין בדוחות.
בשלב השני, המבקר בונה תוכנית ביקורת עבור הגוף המבוקר, הכולל אפיון אופן הבדיקה, איתור הנושאים בהם יש לבצע בדיקת והצבת לוח זמנים.
בשלב השלישי, המבקר מבצע את התוכנית. זו יכולה לכלול דגימה של מסמכים (הסכמים, חשבוניות, אישורי ספקים וכו׳) ווידוא שהמידע מאומת.
בשלב הרביעי, המבקר מגיש את הביקורת הכוללת את מסקנותיו לגבי החברה, אמיתות המידע עליו דיווחה וחוות דעת.
במידה ועולים ליקויים בביקורת, אלה דורשים התייחסות.
כמו כן, לאחר שהמבקר השלים את הדוח, הוא יכול לשמש גם עבור הסקת מסקנות והשוואה לדוחות של שנים קודמות, על מנת שהחברה או הגוף המבוקר יוכלו לעשות שימוש במסקנות כדי להתייעל ולהשתפר.

מדוע חשוב לבצע סקירה של הדוח לאחר עבודת המבקר

ביקורת דוחות כספיים לחברה היא לא רק פעולה חיצונית מבקרת של המדינה, אלא גם כלי להתייעלות פנימית. פירוקה של ההתנהלות הפיננסית של חברה לגורמים וסקירת הנתונים, מאפשרת לה לבחון את הפעילות לאורך שנים, לזהות מגמות ולבצע החלטות משמעותיות אשר ישפיעו על רווחי והתרחבות החברה בטווח הרחוק.
סקירת הדוח של המבקר נעשית בעזרת רואה חשבון, אשר טובת החברה לנגד עיניו וביכולתו לשקף את הדוח ולתרגם אותו לפעולות אופרטיביות שיתרמו בטווח הארוך והקצר.