מחירון רואה חשבון ינואר 2019

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

מחירון רואה חשבון – ינואר 2019

הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות לעוסק פטור 120-300
המחיר לחודש, לרישום הוצאות והכנסות העסק בלבד

הנהלת חשבונות חד צידית – עוסק מורשה 300-700
המחיר לחודש, לרישום הוצאות והכנסות העסק בלבד

הנהלת חשבונות כפולה – עוסק מורשה 800-2,000
המחיר לחודש, להנהלת חשבונות מלאה – רישום כל הפעולות הפיננסיות בעסק

הנהלת חשבונות לחברה קטנה 800-1,500
המחיר לחודש, לחברה עם מחזור שנתי של 400-500 אלף ש"ח ועד 2 עובדים

הנהלת חשבונות לחברה בינונית 1,000-2,000
המחיר לחודש, לחברה עם מחזור שנתי של עד מיליון וחצי ש"ח ועד 4 עובדים

ביקורת דוחות כספיים – חברה קטנה או בינונית 3,000-7,000
המחיר לחודש, לחברה קטנה או בינונית עם מחזור שנתי של מיליון עד מיליון וחצי ש"ח ועד 4 עובדים

בניית תקציב לעסק קטן 150-300
המחיר לשעת עבודה

דוחות תזרים מזומנים לעסק קטן 1,000-3,000
המחיר לחודש לעסק פטור או מורשה קטן

דוחות תזרים מזומנים לחברה קטנה או בינונית 2,000-2,500
המחיר לחודש, לחברה קטנה או בינונית עם מחזור שנתי של מיליון עד מיליון וחצי ש"ח ועד 4 עובדים

עריכת דוח אישי 1,000-2,500

הצהרות הון
הצהרת הון פשוטה 500-1,500
המחיר להצהרת הון עם מספר נכסים קטן

הצהרת הון מורכבת 1,500-3,000
המחיר להצהרת הון עם מספר נכסים קטן

ייעוץ מס
ייעוץ מס 200-400
המחיר לשעת ייעוץ

ייצוג מול רשויות המס 200-400
המחיר לשעת ייעוץ

החזרי מס לשכירים 15%-20%
המחיר לשכר הטרחה נגבה כאחוז מתוך המס שהוחזר ואינו כולל מע"מ

פתיחת תיק במס הכנסה 300-500

ייעוץ פיננסי
ייעוץ פיננסי חד פעמי 250-400
המחיר לשעת ייעוץ

ייעוץ עסקי להבראת עסקים קטנים 300-500
המחיר לשעת ייעוץ

ייעוץ בדיני עבודה 250-500
המחיר לשעת ייעוץ

ייעוץ וליווי עסקי לחברות 300-600
המחיר לשעת ייעוץ

ייעוץ כלכלי למשפחות 200-500
המחיר לשעת ייעוץ